Dzień Chorób Rzadkich
na Forum Ochrony Zdrowia

w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2023

6 września 2023 r.

 

AGENDA

6 września 2023 – Karpacz

odz. 11.30 – 13.30      Sala 6.24

„Okrągły stół dla chorób rzadkich”

 

Na panelu zostanie przedstawiony Raport z III Audytu Krajowego Forum ORPHAN – jest to trzecia edycja pomiaru potrzeb pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce w zakresie dostępu do technologii medycznych (diagnostyki, leków, wyrobów) oraz optymalizacji modelu opieki. Audyt został przeprowadzony przez Krajowe Forum ORPHAN wśród 56 organizacji pacjentów z chorobami rzadkimi w lipcu-sierpniu 2023 r.

 

Moderator:

Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia

 

Uczestnicy w kolejności alfabetycznej:

 1. Sylwia Bakuła – AmCham
 2. Małgorzata Bogusz – Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
 3. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
 4. Jacek Grzybowski – Profesor, Kierownik Oddziału Kardiomiopatii w Narodowym Instytucie Kardiologii
 5. Barbara Dziuk – Poseł, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich
 6. Dorota Korycińska – ROP, Stowarzyszenie Neurofibromatozy
 7. Marcin Pieklak – adwokat, DZP
 8. Aleksander Kwieciński – Pracodawcy RP
 9. Anna Latos-Bieleńska – Profesor, Przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich
 10. Zofia Lisiecka – Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na aHUS
 11. Stanisław Maćkowiak – ROP, Krajowe Forum Orphan
 12. Dominika Janiszewska Kajka – Dyr. dep. MZ
 13. Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 14. Filip Nowak – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
 15. Mateusz Oczkowski – Zastępca dyrektora DPLiF
 16. Jolanta Sykut-Cegielska – Profesor IMID, Konsultant Krajowy w Pediatrii Metabolicznej
 17. Roman Topór-Mądry – Prezes AOTMiT
 18. Mieczysław Walczak – Profesor, Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, PUM
 19. Paweł Wójtowicz – ROP, Fundacja MATIO

Godz. 17:15 – 18:15      Sala 6.24

„Choroby rzadkie: systemowe rozwiązania i ich realizacja”

 

Na panelu zostaną omówione: Wdrażanie Planu dla Chorób Rzadkich. Fundusz Medyczny. Nowelizacja ustawy refundacyjnej. Kierunki rozwoju technologii stosowanych w terapii chorób rzadkich.

 

Moderator:

Krzysztof Jakubiak, Redaktor Naczelny, mZdrowie.pl

 

Paneliści w kolejności alfabetycznej:

 1. Marcin Czech – Profesor, Prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
 2. Agnieszka Grzybowska – Prezes INFARMA
 3. Karina Jahnz-Różyk – Profesor, Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii, WIM
 4. Anna Latos-Bieleńska – Profesor, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 5. Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
 6. Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 7. Michał Nowicki – Profesor, Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi
 8. Robert Śmigiel – Profesor, Kierownik Katedry Pediatrii oraz Zakładu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich UM we Wrocławiu
 9. Mieczysław Walczak – Profesor, Konsultant Krajowy, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM SPSK Nr 1

 

 

Zapisz się na newsletter